تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)شناسه محصول: 43874
موجود

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

در این پست، مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه آورده شده است. (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت) قرار گرفته است.

سر فصل های مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه به صورت زیر است:

 1. دو عامل اساسی در طراحی سیستم های انتقال داده ای
 2. 4 عامل تعیین کننده ی سرعت انتقال داده و مسافت
 3. 3 نوع رسانه ی هدایتگر
 4. زوج سیم تابیده + توضیح + کاربرد ها و توصیف فیزیکی + خصوصیت های انتقال
  1. کابل کواکسیال
  2. فیبر نوری
 5. دو فاکتور مهم در تضعیف در انتقال با استفاده از فیبر نوری
 6. 3 محدوده ی فرکانسی در انتقال
 7. آنتن های مایکروویو زمینی
 8. کاربرد های مایکروویو
 9. مایکروویو ماهواره ای
 10. کاربردهای ماهواره
 11. بخش های GPS
 12. روش کار GPS
 13. تفاوت پخش رادیویی با مایکروویو
 14. تفاوت انتقال مادون قرمز، با مایکروویو
 15. 3 روش انتقال سیگنالی که یک آنتن مخابره

 

محتوای این فایل، شامل یک فایل ورد 5 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 19 صفحه ای است. دقت کنید که فایل پاورپوینت، شامل هیچ تصویری نیست و از همان محتوی فایل ورد تشکیل شده است و برای ارائه یا آن دسته افرادی که با مطالعه از روی اسلاید راحت تر اند، مناسب است.


مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

در این پست، مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه آورده شده است. (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت) قرار گرفته است.

سر فصل های مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه به صورت زیر است:

 1. دو عامل اساسی در طراحی سیستم های انتقال داده ای
 2. 4 عامل تعیین کننده ی سرعت انتقال داده و مسافت
 3. 3 نوع رسانه ی هدایتگر
 4. زوج سیم تابیده + توضیح + کاربرد ها و توصیف فیزیکی + خصوصیت های انتقال
  1. کابل کواکسیال
  2. فیبر نوری
 5. دو فاکتور مهم در تضعیف در انتقال با استفاده از فیبر نوری
 6. 3 محدوده ی فرکانسی در انتقال
 7. آنتن های مایکروویو زمینی
 8. کاربرد های مایکروویو
 9. مایکروویو ماهواره ای
 10. کاربردهای ماهواره
 11. بخش های GPS
 12. روش کار GPS
 13. تفاوت پخش رادیویی با مایکروویو
 14. تفاوت انتقال مادون قرمز، با مایکروویو
 15. 3 روش انتقال سیگنالی که یک آنتن مخابره

 

محتوای این فایل، شامل یک فایل ورد 5 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 19 صفحه ای است. دقت کنید که فایل پاورپوینت، شامل هیچ تصویری نیست و از همان محتوی فایل ورد تشکیل شده است و برای ارائه یا آن دسته افرادی که با مطالعه از روی اسلاید راحت تر اند، مناسب است.


مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

در این پست، مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه آورده شده است. (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت) قرار گرفته است.

سر فصل های مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه به صورت زیر است:

 1. دو عامل اساسی در طراحی سیستم های انتقال داده ای
 2. 4 عامل تعیین کننده ی سرعت انتقال داده و مسافت
 3. 3 نوع رسانه ی هدایتگر
 4. زوج سیم تابیده + توضیح + کاربرد ها و توصیف فیزیکی + خصوصیت های انتقال
  1. کابل کواکسیال
  2. فیبر نوری
 5. دو فاکتور مهم در تضعیف در انتقال با استفاده از فیبر نوری
 6. 3 محدوده ی فرکانسی در انتقال
 7. آنتن های مایکروویو زمینی
 8. کاربرد های مایکروویو
 9. مایکروویو ماهواره ای
 10. کاربردهای ماهواره
 11. بخش های GPS
 12. روش کار GPS
 13. تفاوت پخش رادیویی با مایکروویو
 14. تفاوت انتقال مادون قرمز، با مایکروویو
 15. 3 روش انتقال سیگنالی که یک آنتن مخابره

 

محتوای این فایل، شامل یک فایل ورد 5 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 19 صفحه ای است. دقت کنید که فایل پاورپوینت، شامل هیچ تصویری نیست و از همان محتوی فایل ورد تشکیل شده است و برای ارائه یا آن دسته افرادی که با مطالعه از روی اسلاید راحت تر اند، مناسب است.


مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)شناسه محصول: 43804
موجود

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 7000تومان

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

در این پست، مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه آورده شده است. (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت) قرار گرفته است.

سر فصل های مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه به صورت زیر است:

 1. دو عامل اساسی در طراحی سیستم های انتقال داده ای
 2. 4 عامل تعیین کننده ی سرعت انتقال داده و مسافت
 3. 3 نوع رسانه ی هدایتگر
 4. زوج سیم تابیده + توضیح + کاربرد ها و توصیف فیزیکی + خصوصیت های انتقال
  1. کابل کواکسیال
  2. فیبر نوری
 5. دو فاکتور مهم در تضعیف در انتقال با استفاده از فیبر نوری
 6. 3 محدوده ی فرکانسی در انتقال
 7. آنتن های مایکروویو زمینی
 8. کاربرد های مایکروویو
 9. مایکروویو ماهواره ای
 10. کاربردهای ماهواره
 11. بخش های GPS
 12. روش کار GPS
 13. تفاوت پخش رادیویی با مایکروویو
 14. تفاوت انتقال مادون قرمز، با مایکروویو
 15. 3 روش انتقال سیگنالی که یک آنتن مخابره

 

محتوای این فایل، شامل یک فایل ورد 5 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 19 صفحه ای است. دقت کنید که فایل پاورپوینت، شامل هیچ تصویری نیست و از همان محتوی فایل ورد تشکیل شده است و برای ارائه یا آن دسته افرادی که با مطالعه از روی اسلاید راحت تر اند، مناسب است.


مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

در این پست، مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه آورده شده است. (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت) قرار گرفته است.

سر فصل های مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه به صورت زیر است:

 1. دو عامل اساسی در طراحی سیستم های انتقال داده ای
 2. 4 عامل تعیین کننده ی سرعت انتقال داده و مسافت
 3. 3 نوع رسانه ی هدایتگر
 4. زوج سیم تابیده + توضیح + کاربرد ها و توصیف فیزیکی + خصوصیت های انتقال
  1. کابل کواکسیال
  2. فیبر نوری
 5. دو فاکتور مهم در تضعیف در انتقال با استفاده از فیبر نوری
 6. 3 محدوده ی فرکانسی در انتقال
 7. آنتن های مایکروویو زمینی
 8. کاربرد های مایکروویو
 9. مایکروویو ماهواره ای
 10. کاربردهای ماهواره
 11. بخش های GPS
 12. روش کار GPS
 13. تفاوت پخش رادیویی با مایکروویو
 14. تفاوت انتقال مادون قرمز، با مایکروویو
 15. 3 روش انتقال سیگنالی که یک آنتن مخابره

 

محتوای این فایل، شامل یک فایل ورد 5 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 19 صفحه ای است. دقت کنید که فایل پاورپوینت، شامل هیچ تصویری نیست و از همان محتوی فایل ورد تشکیل شده است و برای ارائه یا آن دسته افرادی که با مطالعه از روی اسلاید راحت تر اند، مناسب است.


مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت)

در این پست، مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه آورده شده است. (فایل ورد همراه با فایل پاورپوینت) قرار گرفته است.

سر فصل های مستندات و پاورپوینت فصل 4 کتاب انتقال داده ها ترجمه جعفر نژاد به صورت خلاصه به صورت زیر است:

 1. دو عامل اساسی در طراحی سیستم های انتقال داده ای
 2. 4 عامل تعیین کننده ی سرعت انتقال داده و مسافت
 3. 3 نوع رسانه ی هدایتگر
 4. زوج سیم تابیده + توضیح + کاربرد ها و توصیف فیزیکی + خصوصیت های انتقال
  1. کابل کواکسیال
  2. فیبر نوری
 5. دو فاکتور مهم در تضعیف در انتقال با استفاده از فیبر نوری
 6. 3 محدوده ی فرکانسی در انتقال
 7. آنتن های مایکروویو زمینی
 8. کاربرد های مایکروویو
 9. مایکروویو ماهواره ای
 10. کاربردهای ماهواره
 11. بخش های GPS
 12. روش کار GPS
 13. تفاوت پخش رادیویی با مایکروویو
 14. تفاوت انتقال مادون قرمز، با مایکروویو
 15. 3 روش انتقال سیگنالی که یک آنتن مخابره

 

محتوای این فایل، شامل یک فایل ورد 5 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 19 صفحه ای است. دقت کنید که فایل پاورپوینت، شامل هیچ تصویری نیست و از همان محتوی فایل ورد تشکیل شده است و برای ارائه یا آن دسته افرادی که با مطالعه از روی اسلاید راحت تر اند، مناسب است.


تحقیق درس روش پژوهش درباره ی موتورهای جست و جو و نحوه ی عملکرد آن ها (فایل ورد و فایل پاورپوینت)شناسه محصول: 43523
موجود

تحقیق درس روش پژوهش درباره ی موتورهای جست و جو و نحوه ی عملکرد آن ها (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

تحقیق درس روش پژوهش درباره ی موتورهای جست و جو و نحوه ی عملکرد آن ها (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

تحقیق درس روش پژوهش درباره ی موتورهای جست و جو و نحوه ی عملکرد آن ها (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

تحقیق درس روش پژوهش و ارائه ، ارائه ای است که برای درس روش پژوهش و ارائه آماده کرده بودم. موضوع تحقیق در مورد موتورهای جست و جو و روش کار آن هاست.

سرفصل های ارائه درس روش و پژوهش و ارائه

 • تعریف موتورهای جست وجو
 • تاریخ موتورهای جست وجو
 • اهمیت موتورهای جست وجو
 • انواع موتورهای جست وجو
 • چطور از موتورهای جست وجو استفاده کنیم؟
 • چند مثال از موتورهای جست وجو
 • موتور جست و جو چگونه کار می کند ؟
 • جمع آوری اطلاعات(Crawling)
 • تحلیل و ذخیره سازی اطلاعات(Indexing)
 • رتبه بندی و نمایش نتایج جست و جو (Ranking &Retrieval)
 • موارد متفرقه
 • منابع

 

تحقیق درس روش پژوهش و ارائه که در اینجا آورده شده است، یک فایل زیپ شامل یک فایل ورد 5 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 26 صفحه ای است.


تحقیق درس روش پژوهش درباره ی موتورهای جست و جو و نحوه ی عملکرد آن ها (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

تحقیق درس روش پژوهش درباره ی موتورهای جست و جو و نحوه ی عملکرد آن ها (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

تحقیق درس روش پژوهش و ارائه ، ارائه ای است که برای درس روش پژوهش و ارائه آماده کرده بودم. موضوع تحقیق در مورد موتورهای جست و جو و روش کار آن هاست.

سرفصل های ارائه درس روش و پژوهش و ارائه

 • تعریف موتورهای جست وجو
 • تاریخ موتورهای جست وجو
 • اهمیت موتورهای جست وجو
 • انواع موتورهای جست وجو
 • چطور از موتورهای جست وجو استفاده کنیم؟
 • چند مثال از موتورهای جست وجو
 • موتور جست و جو چگونه کار می کند ؟
 • جمع آوری اطلاعات(Crawling)
 • تحلیل و ذخیره سازی اطلاعات(Indexing)
 • رتبه بندی و نمایش نتایج جست و جو (Ranking &Retrieval)
 • موارد متفرقه
 • منابع

 

تحقیق درس روش پژوهش و ارائه که در اینجا آورده شده است، یک فایل زیپ شامل یک فایل ورد 5 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 26 صفحه ای است.


تحقیق درس روش پژوهش درباره ی موتورهای جست و جو و نحوه ی عملکرد آن ها (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

تحقیق درس روش پژوهش درباره ی موتورهای جست و جو و نحوه ی عملکرد آن ها (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

تحقیق درس روش پژوهش و ارائه ، ارائه ای است که برای درس روش پژوهش و ارائه آماده کرده بودم. موضوع تحقیق در مورد موتورهای جست و جو و روش کار آن هاست.

سرفصل های ارائه درس روش و پژوهش و ارائه

 • تعریف موتورهای جست وجو
 • تاریخ موتورهای جست وجو
 • اهمیت موتورهای جست وجو
 • انواع موتورهای جست وجو
 • چطور از موتورهای جست وجو استفاده کنیم؟
 • چند مثال از موتورهای جست وجو
 • موتور جست و جو چگونه کار می کند ؟
 • جمع آوری اطلاعات(Crawling)
 • تحلیل و ذخیره سازی اطلاعات(Indexing)
 • رتبه بندی و نمایش نتایج جست و جو (Ranking &Retrieval)
 • موارد متفرقه
 • منابع

 

تحقیق درس روش پژوهش و ارائه که در اینجا آورده شده است، یک فایل زیپ شامل یک فایل ورد 5 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 26 صفحه ای است.


دانلود گزارش کارآموزی برای اداره مخابرات در رابطه با کار کردن با ورد و ایکسل و پرینتر و اسکنر (یک فایل ورد)شناسه محصول: 43504
موجود

دانلود گزارش کارآموزی برای اداره مخابرات در رابطه با کار کردن با ورد و ایکسل و پرینتر و اسکنر (یک فایل ورد)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

دانلود گزارش کارآموزی برای اداره مخابرات در رابطه با کار کردن با ورد و ایکسل و پرینتر و اسکنر (یک فایل ورد)

دانلود گزارش کارآموزی برای اداره مخابرات در رابطه با کار کردن با ورد و ایکسل و پرینتر و اسکنر (یک فایل ورد)

گزارش کارآموزی که در اینجا آورده شده، شامل 9 صفحه است و برای کسانی که واقعا هیچ کاری در دوره ی کارآموزی خود انجام نداده اند و فقط می خواهند رفع مسئولیت کنند، مناسب کند و در آن، اطلاعاتی درباره نرم افزارهای ورد و ایکسل، عوض کردن ویندوز سیستم ها، استفاده از اسکنر و پرینتر و... آورده شده است.

فایل گزارش کارآموزی که در ادامه پست آمده، شامل سرفصل های زیر است:

مقدمه

لیست کارها در اداره مخابرات

 • اسکن پرونده ها
 • استفاده از نرم افزار Word
 • استفاده از نرم افزار Excel
 • عوض کردن ویندوز سیستم ها
 • نصب درایور ها
 • نصب و به روز رسانی نرم افزارهای office
 • نصب آنتی ویروس ها
 • به روز رسانی آنتی ویروس ها
 • درج تعدادی ردیف در دیتابیس
 • کرک نرم افزارهای office
 • رفع اشکال تعدادی از سیستم ها
 • مهر و شماره گذاری پرونده های بایگانی

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

فایل گزارش کارآموزی ، شامل یک فایل ورد 9 صفحه ای است.


دانلود گزارش کارآموزی برای اداره مخابرات در رابطه با کار کردن با ورد و ایکسل و پرینتر و اسکنر (یک فایل ورد)

دانلود گزارش کارآموزی برای اداره مخابرات در رابطه با کار کردن با ورد و ایکسل و پرینتر و اسکنر (یک فایل ورد)

گزارش کارآموزی که در اینجا آورده شده، شامل 9 صفحه است و برای کسانی که واقعا هیچ کاری در دوره ی کارآموزی خود انجام نداده اند و فقط می خواهند رفع مسئولیت کنند، مناسب کند و در آن، اطلاعاتی درباره نرم افزارهای ورد و ایکسل، عوض کردن ویندوز سیستم ها، استفاده از اسکنر و پرینتر و... آورده شده است.

فایل گزارش کارآموزی که در ادامه پست آمده، شامل سرفصل های زیر است:

مقدمه

لیست کارها در اداره مخابرات

 • اسکن پرونده ها
 • استفاده از نرم افزار Word
 • استفاده از نرم افزار Excel
 • عوض کردن ویندوز سیستم ها
 • نصب درایور ها
 • نصب و به روز رسانی نرم افزارهای office
 • نصب آنتی ویروس ها
 • به روز رسانی آنتی ویروس ها
 • درج تعدادی ردیف در دیتابیس
 • کرک نرم افزارهای office
 • رفع اشکال تعدادی از سیستم ها
 • مهر و شماره گذاری پرونده های بایگانی

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

فایل گزارش کارآموزی ، شامل یک فایل ورد 9 صفحه ای است.


دانلود گزارش کارآموزی برای اداره مخابرات در رابطه با کار کردن با ورد و ایکسل و پرینتر و اسکنر (یک فایل ورد)

دانلود گزارش کارآموزی برای اداره مخابرات در رابطه با کار کردن با ورد و ایکسل و پرینتر و اسکنر (یک فایل ورد)

گزارش کارآموزی که در اینجا آورده شده، شامل 9 صفحه است و برای کسانی که واقعا هیچ کاری در دوره ی کارآموزی خود انجام نداده اند و فقط می خواهند رفع مسئولیت کنند، مناسب کند و در آن، اطلاعاتی درباره نرم افزارهای ورد و ایکسل، عوض کردن ویندوز سیستم ها، استفاده از اسکنر و پرینتر و... آورده شده است.

فایل گزارش کارآموزی که در ادامه پست آمده، شامل سرفصل های زیر است:

مقدمه

لیست کارها در اداره مخابرات

 • اسکن پرونده ها
 • استفاده از نرم افزار Word
 • استفاده از نرم افزار Excel
 • عوض کردن ویندوز سیستم ها
 • نصب درایور ها
 • نصب و به روز رسانی نرم افزارهای office
 • نصب آنتی ویروس ها
 • به روز رسانی آنتی ویروس ها
 • درج تعدادی ردیف در دیتابیس
 • کرک نرم افزارهای office
 • رفع اشکال تعدادی از سیستم ها
 • مهر و شماره گذاری پرونده های بایگانی

نتیجه گیری و پیشنهادات

 

فایل گزارش کارآموزی ، شامل یک فایل ورد 9 صفحه ای است.


دانلود جزوه مهندسی اینترنت - ترجمه کتاب fowler به صورت خلاصه (شامل یک فایل پی دی اف)شناسه محصول: 43506
موجود

دانلود جزوه مهندسی اینترنت - ترجمه کتاب fowler به صورت خلاصه (شامل یک فایل پی دی اف)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11700تومان

دانلود جزوه مهندسی اینترنت - ترجمه کتاب fowler به صورت خلاصه (شامل یک فایل پی دی اف)

دانلود جزوه مهندسی اینترنت - ترجمه کتاب fowler به صورت خلاصه (شامل یک فایل پی دی اف)

این جزوه، شامل 15 صفحه فارسی است که خلاصه ای از ترجه کتاب Patterns of Enterprise applications architecture است که نوشته martin fowler است. این کتاب برای آمادگی آزمون میانترم و پایان ترم درس مهندسی اینترنت کاربرد، قابل استفاده است.

فایل جزوه مهندسی اینترنت که در ادامه پست آمده، شامل سرفصل های زیر است:

 1. جدا کردن لایه ها در domain logic
 2. اجرای برنامه بر روی سرور یا کلاینت؟
 3. سشن ها (session state):
 4. برای حالت session، 3 رویکرد مختلف وجود دارد
 5. 3 حالت مختلف برای استفاده از client session state وجود دارد
 6. رویکرد سوم: database session state
 7. بررسی انواع پترن های domain logic در جزوه مهندسی اینترنت
 8. حالت 1: transaction script
 9. حالت 2: domain model
 10. حالت 3: Table module
 11. معماری های ذخیره ی داده ها در جزوه مهندسی اینترنت
 12. table data gateway
 13. row data gateway
 14. active record
 15. data mapper
 16. lazy load
 17. پترن model view controller در جزوه مهندسی اینترنت

 

جزوه در مهندسی اینترنت که ترجمه کتاب fowler است و در اصل خلاصه ای از ترجمه کتاب fowler است، شامل یک pdf 15 صفحه ای است و اصطلاحات انگلیسی به همان صورت انگلیسی آورده شده اند و ترجمه نشده اند.


دانلود جزوه مهندسی اینترنت - ترجمه کتاب fowler به صورت خلاصه (شامل یک فایل پی دی اف)

دانلود جزوه مهندسی اینترنت - ترجمه کتاب fowler به صورت خلاصه (شامل یک فایل پی دی اف)

این جزوه، شامل 15 صفحه فارسی است که خلاصه ای از ترجه کتاب Patterns of Enterprise applications architecture است که نوشته martin fowler است. این کتاب برای آمادگی آزمون میانترم و پایان ترم درس مهندسی اینترنت کاربرد، قابل استفاده است.

فایل جزوه مهندسی اینترنت که در ادامه پست آمده، شامل سرفصل های زیر است:

 1. جدا کردن لایه ها در domain logic
 2. اجرای برنامه بر روی سرور یا کلاینت؟
 3. سشن ها (session state):
 4. برای حالت session، 3 رویکرد مختلف وجود دارد
 5. 3 حالت مختلف برای استفاده از client session state وجود دارد
 6. رویکرد سوم: database session state
 7. بررسی انواع پترن های domain logic در جزوه مهندسی اینترنت
 8. حالت 1: transaction script
 9. حالت 2: domain model
 10. حالت 3: Table module
 11. معماری های ذخیره ی داده ها در جزوه مهندسی اینترنت
 12. table data gateway
 13. row data gateway
 14. active record
 15. data mapper
 16. lazy load
 17. پترن model view controller در جزوه مهندسی اینترنت

 

جزوه در مهندسی اینترنت که ترجمه کتاب fowler است و در اصل خلاصه ای از ترجمه کتاب fowler است، شامل یک pdf 15 صفحه ای است و اصطلاحات انگلیسی به همان صورت انگلیسی آورده شده اند و ترجمه نشده اند.


دانلود جزوه مهندسی اینترنت - ترجمه کتاب fowler به صورت خلاصه (شامل یک فایل پی دی اف)

دانلود جزوه مهندسی اینترنت - ترجمه کتاب fowler به صورت خلاصه (شامل یک فایل پی دی اف)

این جزوه، شامل 15 صفحه فارسی است که خلاصه ای از ترجه کتاب Patterns of Enterprise applications architecture است که نوشته martin fowler است. این کتاب برای آمادگی آزمون میانترم و پایان ترم درس مهندسی اینترنت کاربرد، قابل استفاده است.

فایل جزوه مهندسی اینترنت که در ادامه پست آمده، شامل سرفصل های زیر است:

 1. جدا کردن لایه ها در domain logic
 2. اجرای برنامه بر روی سرور یا کلاینت؟
 3. سشن ها (session state):
 4. برای حالت session، 3 رویکرد مختلف وجود دارد
 5. 3 حالت مختلف برای استفاده از client session state وجود دارد
 6. رویکرد سوم: database session state
 7. بررسی انواع پترن های domain logic در جزوه مهندسی اینترنت
 8. حالت 1: transaction script
 9. حالت 2: domain model
 10. حالت 3: Table module
 11. معماری های ذخیره ی داده ها در جزوه مهندسی اینترنت
 12. table data gateway
 13. row data gateway
 14. active record
 15. data mapper
 16. lazy load
 17. پترن model view controller در جزوه مهندسی اینترنت

 

جزوه در مهندسی اینترنت که ترجمه کتاب fowler است و در اصل خلاصه ای از ترجمه کتاب fowler است، شامل یک pdf 15 صفحه ای است و اصطلاحات انگلیسی به همان صورت انگلیسی آورده شده اند و ترجمه نشده اند.


ارائه درس روش پژوهش درباره ی نرم افزار گرافیکی adobe illustrator (فایل ورد و فایل پاورپوینت)شناسه محصول: 43518
موجود

ارائه درس روش پژوهش درباره ی نرم افزار گرافیکی adobe illustrator (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

ارائه درس روش پژوهش درباره ی نرم افزار گرافیکی adobe illustrator (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

ارائه درس روش پژوهش درباره ی نرم افزار گرافیکی adobe illustrator (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

ارائه درس روش پژوهش و ارائه ، که در اینجا آورده شده، ارائه ای است که برای درس روش پژوهش و ارائه آماده کرده بودم. موضوع تحقیق در مورد نرم افزار گرافیکی adobe illustrator است.

سرفصل های ارائه درس روش و پژوهش و ارائه

 1. تاریخچه Ai
 2. شرکت ها و سایت هایی که از Ai استفاده کردند
 3. آشنایی با محیط نرم افزار

 

ارائه درس روش پژوهش و ارائه که در اینجا آورده شده است، یک فایل زیپ شامل یک فایل ورد 3 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 35 صفحه ای است.


ارائه درس روش پژوهش درباره ی نرم افزار گرافیکی adobe illustrator (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

ارائه درس روش پژوهش درباره ی نرم افزار گرافیکی adobe illustrator (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

ارائه درس روش پژوهش و ارائه ، که در اینجا آورده شده، ارائه ای است که برای درس روش پژوهش و ارائه آماده کرده بودم. موضوع تحقیق در مورد نرم افزار گرافیکی adobe illustrator است.

سرفصل های ارائه درس روش و پژوهش و ارائه

 1. تاریخچه Ai
 2. شرکت ها و سایت هایی که از Ai استفاده کردند
 3. آشنایی با محیط نرم افزار

 

ارائه درس روش پژوهش و ارائه که در اینجا آورده شده است، یک فایل زیپ شامل یک فایل ورد 3 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 35 صفحه ای است.


ارائه درس روش پژوهش درباره ی نرم افزار گرافیکی adobe illustrator (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

ارائه درس روش پژوهش درباره ی نرم افزار گرافیکی adobe illustrator (فایل ورد و فایل پاورپوینت)

ارائه درس روش پژوهش و ارائه ، که در اینجا آورده شده، ارائه ای است که برای درس روش پژوهش و ارائه آماده کرده بودم. موضوع تحقیق در مورد نرم افزار گرافیکی adobe illustrator است.

سرفصل های ارائه درس روش و پژوهش و ارائه

 1. تاریخچه Ai
 2. شرکت ها و سایت هایی که از Ai استفاده کردند
 3. آشنایی با محیط نرم افزار

 

ارائه درس روش پژوهش و ارائه که در اینجا آورده شده است، یک فایل زیپ شامل یک فایل ورد 3 صفحه ای و یک فایل پاورپوینت 35 صفحه ای است.


1
logo-samandehi